Om voor iedereen een gezellig en ook veilig festival te organiseren zijn er een aantal huisregels opgesteld. Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen waar iedere bezoeker rekening mee dient te houden. Bij overtreding hiervan kan de politie ingeschakeld worden en kan, afhankelijk van de overtreding, een bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden. De organisatie heeft hierin, samen met de politie, het laatste woord.

Wettelijke bepalingen
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar
* Er wordt naar legitimatie gevraagd om leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder invloed van drank en/of drugs, of wanneer dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
* Personen onder invloed van drank of  andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten op het festivalterrein

Huisregels
* Het is op het festivalterrein niet toegestaan
* Zelf meegebrachte consumpties te gebruiken
* Op het festival gekochte consumpties buiten het festivalterrein te nuttigen
* Wapens in bezit te hebben
* Drugs te handelen
* Harddrugs te gebruiken
* Te discrimineren
* Agressief te zijn
* Ongewenst intiem te zijn
* Afgezette gebieden te betreden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven (podium, backstage en medewerkerstenten)
* Afval op het terrein zelf te lozen. We willen graag met zijn allen het festivalterrein netjes houden. Gooi daarom afval in de daarvoor bestemde afvalbakken die over het festivalterrein verspreid staan.

Foto’s
* Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
* Dit geld zowel voor alle opnames zowel door bezoekers als door professionals gemaakt.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color shirt) hierop attenderen.