Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival. Op het terrein gemaakte foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatiedoeleinden.

Bij overtreding van de wetten of de huisregels kan de politie ingeschakeld worden en kan, afhankelijk van de overtreding, een bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden. De organisatie heeft hierin, samen met de politie, het laatste woord.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color shirt) hierop attenderen.

Wettelijke bepalingen
De Nederlandse wetgeving is ten alle tijden leidend, zowel op het gebied van alcohol en drug, maar ook op het gebied van de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

In Nederland geldt een legitimatieplicht van iedereen boven 14 jaar en mag er geen alcohol geschonken worden aan personen jonger dan 18 jaar.

Huisregels
Op het festivalterrein geldt een verbod voor:
– Drugs, wapens, glaswerk en blik
– Meegebracht eten en drinken
– Spuitbussen met drijfgas en andersoortige gaspatronen
– Wildplassen
– Flyeren zonder toestemming van de organisatie
– Ongewenst gedrag zoals discriminatie, agressie of ongewenste intimiteit

Personen onder invloed van drank of  andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten op het festivalterrein

Het is niet toegestaan om afgezette gebieden te betreden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven (podium, backstage en medewerkerstenten)

Het is niet toegestaan om afval op het terrein zelf te lozen. We willen graag met zijn allen het festivalterrein netjes houden. Gooi daarom afval in de daarvoor bestemde afvalbakken die over het festivalterrein verspreid staan

Het is niet toegestaan om op het festival gekochte consumpties buiten het festivalterrein te nuttigen

Foto’s
Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit geldt zowel voor alle opnames zowel door bezoekers als door professionals gemaakt.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color shirt) hierop attenderen.