Betreden op eigen risico

Een bezoek aan het Full Color Festival is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van letsel of diefstal. 

Wettelijke bepalingen

De Nederlandse wetgeving is ten alle tijden leidend, zowel op het gebied van alcohol en drug, maar ook op het gebied van de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Legitimeren

In Nederland geldt een legitimatieplicht van iedereen boven 14 jaar. Er mag geen alcohol geschonken worden aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel vragen we je naar je legitimatie. Geldige legitimatie is een rijbewijs, een paspoort of een identiteitskaart.

18+
Haal een 18+ bandje op bij de Informatiestand of de kassa’s, dan hoef je niet continu jouw legitmatie te laten zien.


Op het festivalterrein geldt een verbod voor:

– Drugs, wapens, glaswerk en blik
– Meegebracht eten en drinken
– Spuitbussen met drijfgas en andersoortige gaspatronen
– Wildplassen
– Gaspatronen
– Flyeren zonder toestemming van de organisatie
– Politieke uitingen
– Ongewenst gedrag zoals discriminatie, agressie of ongewenste intimiteit

Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie

Bij overtreding van de wetten of de huisregels kan de politie ingeschakeld worden en kan, afhankelijk van de overtreding, een bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden. De organisatie heeft hierin, samen met de politie, het laatste woord.

Personen onder invloed van drank of  andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten op het festivalterrein

Het is niet toegestaan om afgezette gebieden te betreden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven (podium, backstage en medewerkerstenten)

Het is niet toegestaan om afval op het terrein zelf te lozen. We willen graag met zijn allen het festivalterrein netjes houden. Gooi daarom afval in de daarvoor bestemde afvalbakken die over het festivalterrein verspreid staan

Het is niet toegestaan om op het festival gekochte consumpties buiten het festivalterrein te nuttigen

Gebruik van foto’s

Tijdens het Full Color Festival worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit geldt zowel voor alle opnames zowel door bezoekers als door professionals gemaakt.

Flyeren verboden en collecteren verboden

Het is zonder toestemming van de Full Color Festival organisatie niet toegestaan te flyeren, collecteren of andere zaken uit te delen op of rondom het festivalterrein. Ziet de organisatie of beveiliging dit toch gebeuren, kun je van het terrein worden verwijderd.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color shirt) hierop attenderen.