Plattegrond

 

Route

Locatie Festival Kinderboerderij Cantecleer Buitensingel 3, 8261 DA Kampen

Te voet vanaf het station:
Steek de stadsbrug over richting Kampen binnenstad. Loop rechtdoor, door de Vispoort langs het Stedelijk Museum. Ga rechts op de Oudestraat en meteen weer links, tussen de SportInn en de Goossen door. Loop rechtdoor richting de poort die je nu in de verte kunt zien; over de Broederweg en de Broederstraat. Ga onder de Broederpoort door, steek het bruggetje over in het park: je bent gearriveerd!

 

Marktkraamhouders

Aan de Buitensingel tref je de Cultuurmarkt aan die de verschillende andere locaties verbindt.
Deze Cultuurmarkt is de kern van het festival. Voor de cultuurmarkt hebben wij ons de volgende doelstelling gesteld: 20% van de standhouders verkoopt biologische of fairtrade producten of producten die het resultaat zijn van recycling. Daarnaast heeft 40% van de standhouders een bewust, lokaal of multicultureel uitgangspunt. De overige 40% zijn vrij voor alle andere ondernemers.

Ook een kraam huren? Mail dan naar fullcolormarkt@gmail.com!
(mails over de markt zullen na 1 april worden beantwoord)

 

Infostand

Voor al je vragen op het Full Color Festival over de programmering, speellocaties en speeltijden. Programmaboekjes zijn hier te vinden en het is the place to be voor het aangeven of afleveren van verloren voorwerpen.

 

 

Festivalregels

Om voor iedereen een gezellig en ook veilig festival te organiseren zijn er een aantal huisregels opgesteld. Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen waar iedere bezoeker rekening mee dient te houden. Bij overtreding hiervan kan de politie ingeschakeld worden en kan, afhankelijk van de overtreding, een bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden. De organisatie heeft hierin, samen met de politie, het laatste woord.

Wettelijke bepalingen
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
* Er wordt naar legitimatie gevraagd om leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder invloed van drank en/of drugs, of wanneer dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
* Personen onder invloed van drank of  andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten op het festivalterrein.

Huisregels
Het is op het festivalterrein niet toegestaan:

* Zelf meegebrachte consumpties te gebruiken.
* Op het festival gekochte consumpties buiten het festivalterrein te nuttigen.
* Wapens in bezit te hebben.
* Drugs te handelen.
* Harddrugs te gebruiken.
* Te discrimineren.
* Agressief te zijn.
* Ongewenst intiem te zijn.
* Afgezette gebieden te betreden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven (podium, backstage en medewerkerstenten)
* Afval op het terrein zelf te lozen. We willen graag met zijn allen het festivalterrein netjes houden. Gooi daarom afval in de daarvoor bestemde afvalbakken die over het festivalterrein verspreid staan.

Foto’s
* Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
* Dit geld zowel voor alle opnames zowel door bezoekers als door professionals gemaakt.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color medewerkers shirt) hierop attenderen.

Minder validen

Het terrein proberen we zoveel mogelijk rolstoelvriendelijk te maken. Echter zijn wij gesitueerd in het stadspark en kunnen dus niets garanderen.

Invalide toiletten zijn te vinden bij de scouting en de kinderboerderij.
Verder zijn er op zaterdag overdag lage kassa’s bij de natuurspeeltuin en scouting. De lage kassa bij het witte bruggetje is het gehele festival bereikbaar.

Mega Duitenactie

Graag houden we het Groene Hart van Kampen groen. Help ons mee door lege bekers te verzamelen en in te leveren bij de Verenigde Zaken van Kampen bij de ingang van het hoofdveld. Je verdient hier duiten mee waarmee je de kas van jouw club of vereniging kunt spekken. Maar misschien wel nog leuker: je kunt ze ook inleveren om het Full Color Festival Kampen financieel te steunen!

10 bekers leveren 5 duiten op. Je kunt ze tijdens het festival inleveren in een van de collectetonnen, of meenemen naar huis om bij je eigen vereniging in te leveren.