Route

Meer info volgt

 

Marktkraamhouders

Aan de Buitensingel treft u de Cultuurmarkt aan die de verschillende andere locaties verbindt.
Deze Cultuurmarkt is de kern van het festival. Voor de cultuurmarkt hebben wij ons de volgende doelstelling gesteld: 20% van de standhouders verkoopt biologische of fairtrade producten of producten die het resultaat zijn van recycling. Daarnaast heeft 40% van de standhouders een bewust, lokaal of multicultureel uitgangspunt. De overige 40% zijn vrij voor alle andere ondernemers.

Wilt u ook een kraam huren? Mail dan naar fullcolormarkt@gmail.com!
(mails over de markt zullen na 1 april worden beantwoord)

 

Festivalregels

Om voor iedereen een gezellig en ook veilig festival te organiseren zijn er een aantal huisregels opgesteld. Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen waar iedere bezoeker rekening mee dient te houden. Bij overtreding hiervan kan de politie ingeschakeld worden en kan, afhankelijk van de overtreding, een bezoeker de toegang tot het terrein ontzegd worden. De organisatie heeft hierin, samen met de politie, het laatste woord.

Wettelijke bepalingen
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
* Er wordt naar legitimatie gevraagd om leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
* Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder invloed van drank en/of drugs, of wanneer dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
* Personen onder invloed van drank of  andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten op het festivalterrein.

Huisregels
Het is op het festivalterrein niet toegestaan:

* Zelf meegebrachte consumpties te gebruiken.
* Op het festival gekochte consumpties buiten het festivalterrein te nuttigen.
* Wapens in bezit te hebben.
* Drugs te handelen.
* Harddrugs te gebruiken.
* Te discrimineren.
* Agressief te zijn.
* Ongewenst intiem te zijn.
* Afgezette gebieden te betreden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven (podium, backstage en medewerkerstenten)
* Afval op het terrein zelf te lozen. We willen graag met zijn allen het festivalterrein netjes houden. Gooi daarom afval in de daarvoor bestemde afvalbakken die over het festivalterrein verspreid staan.

Wanneer je als bezoeker iets opvalt wat niet strookt met de huisregels kan je medewerkers (herkenbaar aan het Full Color medewerkers shirt) hierop attenderen.

 

Mega Duitenactie


Tijdens het Full Color Festival krijg je voor 10 lege bekers 5 Duiten voor je vereniging. Je kunt de lege bekers inleveren bij de Kraam van Verenigde Zaken van Kampen op het Full Color Festival. De kraam kun je naast de ingang van het veld met de hoofdpodia vinden. Een aantal verenigingen hebben bij deze kraam een ton staan waar ze gelijk ingeleverd kunnen worden. Staat je vereniging er niet tussen, neem de munten dan mee naar huis en lever ze bij je vereniging in.
Natuurspeelplaats